Ο δικός μας δρόμος
προς την Κιβωτό του Κόσμου

Τόσα χρόνια γαλατάδες,
συλλέγουμε το φρέσκο ελληνικό γάλα
και το προσφέρουμε σε εσάς.

Σας ευχαριστούμε! Με τη συμμετοχή σας καταφέραμε να συγκεντρώσουμε

18836

ποτήρια γάλα και όλοι εμείς θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας
στην Κιβωτό του Κόσμου και θα προσφέρουμε 30.000 ποτήρια γάλα.
Συνεχίζουμε να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο κοινωνικής προσφοράς!

Η δράση αυτή είναι
μέρος του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης